arama

Bir efsane olan Galata

Bir efsane olan Galata
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Extra Extra

Galata Kulesi, varsayımlara göre ilk olarak 507 senesinde Romalılar tarafından yapılmışsa da bugünkü biçimini 1348 senesinde Cenevizler vermiştir. Yüksekliği takribî 70 metre, çapı ise alt yukarıya 10 metredir. Ağırlığının ise 10 bin ton olduğu varsayım edilmektedir. 1. Anastasius tarafından yaptırıldığı varsayım edilen kuleye Cenevizler, büyükçe bir Katolik haçı yerleştirdiler. Osmanlılardan evvel İsa Kulesi olarak anılan kulenin tepesindeki haç, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından indirtilmiştir.İstanbul’un fethinden sonra Galata Kulesi, Osmanlı İmparatorluğu yarıyılında değişik emellerle kullanıldı. 1509 senesinde alana gelen İstanbulluların “Ufak Kıyamet” olarak adlandırdıkları zelzelede ciddi hasarlar gördü.

Kanuni Sultan Süleyman yarıyılında cezaevine çevrildi. Kasımpaşa tersanesinde çalışan mahkumlar burada yakalandılar bir vakit. 1500’lerin sonlarına doğru ise Takıyüddin Efendi tarafından buraya bir gözlem ev heyetti. 18.yy’ın ilk başlarında Galata Kulesi, İstanbul’un bitmeyen yangınlarına karşı gözetleme kulesi olarak kullanılmaya baladı. Aynı asrın sonlarında kulenin kendisi de yandı. Aradan yarım yüzyıl geçmeden tekerrür yanan Galata Kulesi’ne 3.Selim ve 2.Mahmut yarıyıllarında cumbalar ilave edildi. 1875 senesinde İstanbul’da alana gelen bir kasırgada çatısı uçtu. Başından o kadar hadise geçmesine karşın hala ayakta olan Galata, bugün lokanta ve seyir terası olarak hizmet vermektedir.

Ve Galata Kulesi’nin efsanesi

Galata Kulesi efsaneleri arasında yer alan belki de en enteresan efsane, en daha önceki olanıdır. Bu efsaneye göre Romalılar şuna inanıyorlarmış: Şayet bir bayan ve erkek, Galata Kulesi’ne ilk kere beraber çıkarlarsa, onlar kesinlikle evlenirler… Ama çiftlerden biri daha evvel kuleye çıktıysa başkasıyla ya da tek başına fark etmez, bu tılsım bozulur.