arama

Okul Ortamı ve Çeşitliliğinin Öğrenciler Üzerinde Etkisi

Yeni bir araştırmada, ırk, cinsiyet, algılanan akran dahil etme ve öğretmen ayrımcılığı öğrencilerin suç davranışlarının öngördükleri olmuştur.
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Haber Haber

Bir Okul Sağlığı Dergisinde , ırk, cinsiyet, algılanan akran toplama ve öğretmen ayrımcılığı öğrencilerin suç davranışlarının ön gördürücüleri olmuştur.

Beklendiği gibi, 8947 Afrikalı Amerikalı ve Beyaz öğrenci çalışması, erkek olmanın yüksek suçluluk davranış puanı ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Tersine, bir Afrikalı Amerikalı olmak, düşük suçlu davranış puanlarıyla ilişkiliydi. Benzer şekilde, okul iklimini ayrımcı olmayan ve kapsayıcı olarak algılayan öğrenciler, daha düşük suçlu davranış puanları bildirmiştir. Bu bulgular, öğrencilerin okul iklimlerine ilişkin algılarının öğrencilerin suç davranışları üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini göstermektedir.

Şaşırtıcı bir şekilde, okulların ortalama akran dahil edilme oranı arttıkça, öğrencilerin suçlu davranış puanları da artmıştır. Ayrıca, bu araştırmada, okullarda Afrikalı Amerikalı öğretmenlerin ortalama yüzdelerinin artması nedeniyle, öğrencilerin davranış dışı davranış puanları azaldı.

San Francisco Üniversitesi Kaliforniya Üniversitesi mukabili yazar Dr. Brittany Darlene Chambers, “Afrikalı Amerikalı ve Beyaz öğrencilerin suç davranışlarını azaltmak için artan okul çeşitliliğinin önemi şaşırtıcı değil” dedi. “Bu çalışmadan elde edilen bulgular, okul sistemimize girme ve kalmamız için renk öğretmenlerini teşvik edecek programlara olan ihtiyacı vurguluyor.”