arama

Parayla saadet olur mu

Parayla saadet olur mu
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Haber Haber

Türkiye İstatistik Müesseseyi TÜİK bilgileri, Türkiye’de son 5 senede mutluluk kaynağı kıymetlerde farklılık olduğunu gösteriyor. TÜİK bilgilerine göre, Türkiye’de mutluluk kaynağı kıymetlerde sıhhat ilk sırada yer aldı, para ve işi mutluluğun esasına koyanların rakamı ise azaldı.Geçen sene ülke genelinde mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2016’ya göre düşüş göstererek, yüzde 61,3’ten yüzde 58’e geriledi. Bayanlarda mutluluk oranı yüzde 62,4, erkeklerde ise yüzde 53,6 olarak tanımlanırken, azami mutluluk oranı yüzde 66,1 ile yaşlı popülasyonda görüldü.

Mutluluğun kaynağı

Mutluluk kaynağı olan kıymetlerde ilk sırayı yüzde 68 ile sıhhat aldı. Son 5 senedeki metamorfoza bakıldığında, sıhhati mutluluk kaynağı görenlerin oranında farklı olmazken, para ve işi mutlulukta ilk sıraya koyanların oranında gerileme, sevgi ve zaferi koyanların oranında ise çoğalış kaydolundu. Buna göre, 2013 senesinde mutluluğu sevgide bulanların oranı yüzde 15,2 iken yüzde 16,6’ya, galibiyette görenlerin oranı yüzde 8,6 iken yüzde 9’a çıktı. Bilgiler, “Parayla saadet olmaz” söylemini dayanaklarken, mutluluk kaynağı olarak parayı görenlerin oranı 2013’te yüzde 4,1 iken, geçen sene yüzde 3,9’a düştü. İşini mutluluk kaynağı olarak nitelendirenlerin oranı da yüzde 2,3’ten yüzde 1,9’a geriledi.

İnsanları en çok aileleri mutlu etti

Mutluluk kaynağı olan bireylerde ise ilk sırada tüm aile yer aldı. Tüm aileye müteveccih oran 5 sene evvel yüzde 73 iken, geçen sene yüzde 70,6’ya geriledi. Mutluluk kaynağında aileyi çocuklar takip ederken, çocuklarını mutluluk kaynağı görenlerin oranı 5 senede çoğalış gösterdi. Buna göre, 2013 senesinde yüzde 12,9 olan çocukların hisseyi, geçen sene yüzde 14,3’e yükseldi. Eşini mutluluk kaynağı görenlerin oranı da aynı yarıyılda yüzde 5,2’den 5,4’e çıktı. Mevzubahisi yarıyılda mutluluk kaynağı olarak anne/babasını görenlerin oranı yüzde 2,9’dan 3,2’ye, kendisini görenlerin oranı yüzde 2,5’ten 3,4’e, torunlarını görenlerin oranı yüzde 1,7’den 1,9’a yükseldi.

Konutlular daha mutlu

Öte yandan konutluların, konutlu olmayanlara göre daha mutlu olması dikkati çekti. Evli fertlerin yüzde 60,6’sının mutlu olduğu tanımlanırken, bu oran bekarlarda yüzde 52,4’te kaldı. Geçen sene konutlu bayanların yüzde 65,2’sinin, konutlu erkeklerin ise yüzde 55,7’sinin mutlu olduğu kayıtlara geçti. Bilgilere göre, Türkiye’nin en mutlu şehri sıralamasında ilk sırayı Sinop aldı.