arama

Siteyi Yavaşlatan Javascript Sayaç Kodlarına Çözüm

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Vepa Vepa

Web sitelerinde javascript sıkça kullanılır. Genelde sayaç ve diğer sitelerden eklentiler şeklinde yüklenen javascripler bazen sayfaların açılma hızını çok yavaşlatır ve sayfadaki diğer ajax kodların çalışmasını engeller. Yavaşlama genelde javascriptin bulunduğu serverin hızından, DNS sunucuların yavaşlığından veya siyaretçinin internet bağlantı hızından kaynaklanır.

Sayaç ve widget kodları sayfada çok büyük rol oynamazlar fakat hızlı yüklenmediği zaman sayfa ziyaretçilerini kötü etkiler ve sitenizden kaçırabilir. Siteyi yavaşlatan sayaç kodlarının sayfadaki resimler dahil herşey yüklendikten sonra yüklenmesi gerekir. Bunun için javascript kodlarını sayfanın sonuna koymak bazen yeterli olmuyor. Çünkü sayfada diğer daha önemli ajax kodlar varsa onlar sayfaki tüm javascriptler yüklenmeden çalışmazlar. Kaşrılaştığım bir sitede resimler için ajax shadowbox kullanılıyordu ve sayfa açılmasına rağmen sayfadaki javascriptler yüklenmesini bitirmeden tıklandığında güzel shadowbox yerine direk resim sayfasına gidiyordu. Sayfadaki javascriptlerin yüklenmesi bazen birkaç dakikaya kadar vardığından shadowbox genelde çalışmıyordu.

Bunun için siteyi yavaşlatan sayaç kodlarını sayfadaki herşey yüklendikten sonra yüklemek için yine ajax kullanmak gerekiyor. Kaşrılaştığım sitede sayfanın yüklenmesini yavaşlatan sayaç google analytics kodu idi. Google analytics kodunu dinamik yüklemek için alttaki gibi jquery fonksiyonu kullanılabilir.

$(window).load(function(){

var gaJsHost = ((“https:” == document.location.protocol) ? “https://ssl.” : “http://www.”);

$.getScript(gaJsHost + ‘google-analytics.com/ga.js’,function(){

try {

var pageTracker = _gat._getTracker(“UA-XXXXXXX”);

pageTracker._trackPageview();

} catch(err) {}

});

});

Burda $(window).load(); fonkiyonu sayfadaki resimnler dahil herşey yüklendikten sonra çalışır. $.getScript(script source,callback function); fonksiyonu ise kaynak sayaç kodunu yükler ve yüklendikten sonra callback function çalıştırır.

Google analytics sayaç kodunu bu şekil yüklendiğinde sitedeki shadowbox kodunun çalışması düzeldi. Aynı şekilde sayfanın açılmasını yavaşlatan diğer önemsiz javascript kodları kullanılabilir.