Linux komutları


.

s Dizinde bulunan her şeyi listeler.

ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.

ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.

tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.

tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.

gunzip Uzantısı .gz olan dosları açar.

cp Dosyayı kopyalar.

mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar yada dosya adını değiştirir.

mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.

rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.

rm Dosya silmenizi sağlar.

rm -rf Dizin silmenizi sağlar.

cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.

cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.

cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.

pwd O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.

pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.

ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.

lynx Belirtilen siteyi görüntüler.

df Harddisk istatistiklerini gösterir.

quota Disk kullanımınızı gösterir.

uname İşletim sisteiminin durumunu gösterir.

whoami Kendi bilgilerinizi gösterir.

who Sunucuya bağlı olanları gösterir.

last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.

whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.

ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.

ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.

ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.

kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.

kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.

killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.

whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.

man Komut hakkında yardım görüntüler

passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.

vhosts yada vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)

reboot: Sunucuya restart atar

service mysqld restart: mysql restart atar

service httpd restart: apache ye rest atar

service httpd stop : Sitelere ulaşımı kapatır

netstat -n : sunucuya baglanan ipleri gösterir

netstat -a sunucuya baglanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gercek cıkış ipi görünür)

pico : ssh üzerinden text editor ile dosya içeriğini görme ve düzenlemeye yarar.

top : Sistem cpu kulalnımını gösterir.

uptime : Uptime Durumu

wget: wget www.siteadresi.com/dosyaadi şeklinde sunucuya dosya çekmenizi sağlar.

IP Engelleme

iptables -A INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP

ip ban kaldırma

iptables -X INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP

Bir programı sonlandirma :  killall -u $USER -v -i SILINCEK_USER

 php-cgi   çalıştırma komutu ( Kurulu olması lazım ): /usr/bin/spawn-fcgi -f /usr/bin/php-cgi -a 127.0.0.1 -p 9000 -P /var/run/fastcgi-php.pid

184 Görüntüler

Yorumlar