EDİLGEN - ETTİRGEN CÜMLE / PASSIVE VOICE / CAUSATIVE FORM ( ingilizce eğitim)

Yorumlar · 502 Görüntüler

PASSIVE VOICE Passive voice aşağıda belirtilen durumlar için kullanılır : 1- Hareketi ( eylemi ) yapan bilinmiyorsa 2- Hareketi ( eylemi ) yapan belirsiz ve önemsizse 3- Yapılan hareket daha önemliyse 4- Hareketi gerçekleştiren açıklanmak istenmiyorsa

EDİLGEN - ETTİRGEN CÜMLE / PASSIVE VOICE / CAUSATIVE FORM

 

PASSIVE VOICE

Passive voice aşağıda belirtilen durumlar için kullanılır :

1- Hareketi ( eylemi ) yapan bilinmiyorsa

2- Hareketi ( eylemi ) yapan belirsiz ve önemsizse

3- Yapılan hareket daha önemliyse

4- Hareketi gerçekleştiren açıklanmak istenmiyorsa

 

Bir cümlede hareketi yapan cümlenin öznesi ise , o cümle active ( etken ) dir.Active bir cümlenin nesnesi yeni bir cümlenin öznesi durumuna getirilirse , o cümle passive ( edilgen ) olur.Passive form da hareketi yapan özneye değinmek önemsizdir.Bu nedenle cümle sonunda " by......" kullanmaya gerek kalmaz.

 

Örnek ( example ) :

Active Passive Peter wrote a letter. A letter was written. ( by Peter ) He broke the window. The window was broken. ( by him ) Passive cümle nasıl kurulur :

1- Active cümlenin nesnesi pasif cümlenin öznesi olarak seçilir.

2- Passive cümle kurmak için -to be yardımcı fiillerinden gerekli olan birini "özne" ve "zaman" durumuna göre seçeriz.( am,is,are,was,were,been )Passive cümlenin zamanı active cümlenin zamanı olur.

Simple Tense'ler için : özne + be + fiil 3 + ( by....)

Progressive Tense'ler için : özne + be + being + fiil 3 + ( by....)

 

Örnekler ( examples ) :

Present Simple She tells a story.( active)   The story is told. ( passive) Present Continuous She is telling a story.( active )   A story is being told.( passive ) Present Perfect She has told a story.( active)   A story has been told.( passive ) Past Simple She told a story.( active )   A story was told.( passive ) Past Continuous She was telling a story.( active)   A story was being told.( passive ) Past Perfect She had told a story. ( active)   A story had been told.( passive ) Future Simple She will tell a story. ( active )   A story will be told.( passive ) Be Going To She is going to tell a story.( active )   A story is going to be told. ( passive ) Future Perfect She will have told a story.( active )   A story will have been told.( passive ) Modals ( May ) She may tell a story. ( active )

  A story may be told. ( passive) CAUSATIVE FORMS

Bazen bir cümlede özne , bir başkasına iş yaptırır.Bu tip bir cümle kuruluşuna "causative" denir.

 

Örnekler ( examples ) :

He had his car painted. O arabasını boyattı.

Causative bir cümle kurmak için en sık kullanılan filler ; have , get ve make fiilleridir.

 

Have

1- have + something + fiil 3 : bir şey yaptırmak

 

Örnekler ( examples ) :

I have my hair cut every month.

She may have her house painted tomorrow.

 

2- have + someone + fiil : birine birşey yaptırmak

 

Örnek ( example ) :

She has the her husbands prepare the breakfeast.

I will have you wash the car.

 

Get

1- get + something + fiil 3 : bir şey yaptırmak

 

Örnek ( example ) :

I get the house painted every two years.

You may get your room redecorated.

2- get + someone + fiil : birine birşey yaptırmak

 

Örnek ( example ) :

She always gets the same couffeur to cut her hair.

He got you to mail the letters.

Make

1- make + someone + fiil :

 

Örnek ( example ) :

I will make you wash my car.

The teacher makes the students study their lessons.

2- make + someone + adjective ( sıfat )

 

Örnek ( example ) :

His nonsense talk will make me nervous.

This kind of difficult work always makes us tired.

Yorumlar