ŞARTLI CÜMLELER / IF CONDITIONALS - WISHES - UNREAL PAST ( ingilizce eğitim)


ŞARTLI CÜMLELER / IF CONDITIONALS - WISHES - UNREAL PAST ( ingilizce eğitim)

.

ŞARTLI CÜMLELER / IF CONDITIONALS - WISHES - UNREAL PAST

 

IF CONDITIONALS

İngilizcede şartlı ( conditional ) bir cümle ,bir ana cümle ve yardımcı cümlden oluşur.Yardımcı cümlenin başına " eğer" anlamında " if " getirilirse , bu cümle " if conditionlas " cümle olur.

Örnek ( example ) :

if I study hard , I will pass my exams.

 

Conditional cümleler genel olarak 3 sınıfa ayrılırlar :

1- Probable / Possible Condition ( Olumlu , Present / Future anlamı verir )

2- Improbable / Imaginary Condition ( Olumsuz ,Present / Future anlamı verir )

3- Unfulfilled / Unreal Condition ( Olumsuz ,Past anlam verir )

 

Probable / Possible Condition

Bu tip şartlı cümle "olabilir ,gerçekleşebilir" bir şartı gösterir.Zaman "present" ya da "future" olur ve yardımcı cümle ( if clause ) "future " olarak kurulur.

Örnekler ( examples ) :

If she goes to party tonight , she will have a good time. Eğer bu gece partiye giderse ,iyi vakit geçirecek. If he has enough money , he will buy a car. Eğer yeterli parası olursa , bir araba satın alacak. c

Bu tip şartlı cümle olması imkansız bir dilek , şart gösterir.Ana cümle "modal"ın "past" ı şeklinde ,yardımcı cümle de ( if clause ) " past " şeklinde olur.Ancak anlam "present" ya da "future" olur.

Örnekler ( examples ) :

If she invited me , I would go to her party tonight. Eğer beni davet etmiş olsa bu akşam onun partisine giderdim If I had enough money ,I could buy this house. Eğer yeterli param olmuş olsa , bu evi alırdım. Unfulfilled / Unreal Conditions

Bu tip şartlı cümle , geçmişte gerçekleşmemiş bir şartı gösterir.Ana cümle "modal perfect" yardımcı cümle ( if clause) " past perfect" olarak kurulur.Geçmişteki anlam kullanılan modal a göre elde edilir.

Örnekler ( examples ) :

If I had studied harder,I would have passed. Eğer daha çok çalışsaydım , geçerdim. If you had been here ,I might have helped you. Eğer burada olsaydınız,size yardım edebilirdim. WISHES

Türkçede "keşke...." anlamına gelen dilek , istek bildiren cümleler İngilizce'de "wish" kullanarak yapılır.

 

1- Wish + Past Tense ( Present anlam için )

Örnekler ( examples ) :

I wish I had a new car now. Keşke şimdi yeni bir arabam olsa. I wish I knew the answer. Keşke yanıtı bilsem. 2- Wish + Past Perfect Tense ( Past anlam için )

Örnekler ( examples ) :

I wish I had accepted the invitation. Keşke daveti kabul etseydim. I wish I could have traveled with you. Keşke sizlerle beraber seyahat edebilseydim.

Yorumlar