KARŞILAŞTIRMALAR ( COMPARISONS ) ( ingilizce eğitim )


.

KARŞILAŞTIRMALAR ( COMPARISONS )


SIFATLARIN KARŞILAŞTIRMALARI
(Comparison of adjectives )

İngilizcede sıfatların karşılaştırılmalı olarak birbirinden üstünlük durumunu 3 bölümde inceleyebiliriz.

1- Positive form : Normal şekli
2- Comperative form : Karşılaştırma şekli
3- Superlative form : Üstünlük şekl

Sıfatlar yapı olarak üç şekilde bulunurlar :

1- Tek ve bazı iki heceli sıfatlar
2- Çok heceli sıfatlar
3- Düzensiz sıfatlar

1- Tek ve bazı iki heceli sıfatlar :

Tek ve bazı iki heceli sıfatların comperative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( - er ) eklenir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( - est ) eklenir.


Örnek ( example ) :

Positive Comperative Superlative
young ( genç ) younger ( daha genç ) the youngest ( en genç )

2- Çok heceli sıfatlar

Çok heceli sıfatların comperative durumunu elde etmek için sıfat önüne more getirilir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat önüne the most getirilir.


Örnek ( example ) :

Positive Comperative Superlative
beautiful ( güzel ) more beautiful ( daha güzel ) the most beautiful ( en güzel )

3- Düzensiz sıfatlar

Düzensiz sıfatların comperative ve superlative şekilleri de düzensizlik gösterir.


Örnek ( example ) :

Positive Comperative Superlative
good ( iyi ) better/ than ( -den daha iyi ) the best ( en iyi )
bad ( kötü ) worse the worst
much ( fazla ) more the most
many more the most


Birbirine eşit ,benzer ya da farklı olan şeyleri sıfat kullanarak birkaç şekilde karşılaştırabiliriz.

1- as + sıfat + as ( ......kadar.... )

Örnek ( example ) :

My car is as expensive as yours.


2- Çoğul / Tekil özne + linking verb + the same / similar / alike / different


Linking verb 'ler şunlardır:

a- " Verb to be " şekilleri : be, am , is ,are,was,were,been

b- Beş duyu fiilleri : feel , look, smell , sound , taste

c- Diğerleri : appear , become , get,go, remain , stay , turn , grow

Örnekler ( examples ) :

These cars are the same.
These cars look the same.
My car lokks the same as that one.

ZARFLARIN KARŞILAŞTIRILMALARI ( Comparison of adverbs )


Zarflar çok çeşitlidir.Bunlardan hareket ve tarz gösterenler zarfların karşılaştırması yapılabilir.

Hareket ve tarz bildiren bir zarf elde etmek için belirli sıfatların sonuna ( - ly ) eklenir.Ancak düzensiz sıfatlar değişikliğe uğramaz.


Örnek ( example ) :

  Sıfat Zamir
Düzenli sıfat : quick (çabuk ) quickly ( çabukça )
Düzensiz sıfat : fast ( hızlı ) fast

Tek ve bazı iki heceli zarfların comperative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( - er ) eklenir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( - est ) eklenir.


Örnek ( example ) :

Ted drives faster than Bob.

Çok heceli zarfların comperative durumunu elde etmek için sıfat önüne more getirilir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat önüne most getirilir.


Örnek ( example ) :

Mary dances more beautifully than her sister.

Düzensiz zarfların comperative ve superlative şekilleri de düzensizlik gösterir.


Örnek ( example ) :

Fred speaks well.

Yorumlar