Profesyonel Yönetici Asistanı Yetiştirme Sertifika Programı Uygulamalı & Lojistik Yöneticisi Hazırlama ve Lojistik E

Yorumlar · 234 Görüntüler

Profesyonel Yönetici Asistanı Yetiştirme Sertifika Programı Uygulamalı Programın Amacı: Her başarılı yöneticinin yanında kendisine destek olan etkin bir asistan vardır. Yönetici asistanları; Yöneticilerin günlük iş yükünü hafifleten, Yöneticisinden daha iyi zamanı yöneten, İletişim gücü, imaj ve beden dili ile şirketi en iyi şekilde temsil eden, Pratik çözümler üreten, Organizasyon yeteneği güçlü, Arşivleme ve dosyalamayı çok iyi bilen çalışanlar olmak zorundadır. Şirket içi ve şirket dışı iletişimde kurumun ve yöneticinin profesyonelliğinin daha iyi temsil edilmesini istiyorsanız, bu eğitimdeki yerinizi şimdiden ayırtın.

 

Profesyonel Yönetici Asistanı Yetiştirme

Sertifika Programı Uygulamalı

 

Programın Amacı:

 

Her başarılı yöneticinin yanında kendisine destek olan etkin bir asistan vardır. Yönetici asistanları; Yöneticilerin günlük iş yükünü hafifleten, Yöneticisinden daha iyi zamanı yöneten, İletişim gücü, imaj ve beden dili ile şirketi en iyi şekilde temsil eden, Pratik çözümler üreten, Organizasyon yeteneği güçlü, Arşivleme ve dosyalamayı çok iyi bilen çalışanlar olmak zorundadır. Şirket içi ve şirket dışı iletişimde kurumun ve yöneticinin profesyonelliğinin daha iyi temsil edilmesini istiyorsanız, bu eğitimdeki yerinizi şimdiden ayırtın.

 

Programın Hedefi:

 

       Profesyonel bir yöneticinin, asistanı olarak planlı, bilinçli, hızlı ve yöneticinizi en iyi şekilde temsil

     etmenizi sağlamak ilk hedefimizdir.

       Bunun yanında, İletişim aksaklıklarından kaynaklanan sorunları en alt düzeye indirgeyerek takım

     performansını ve iş kalitesini arttırmak.

       Kişilik özelliklerine göre davranışlarımızı biçimlendirme pratiği kazanmak,

       Beden dilimizin farkına varmak,

       Zaman yönetimi konusunda bilinçlenmek,

       Tüm planlamaları ve notları en doğru şekilde MS-Office programlarını kullanarak bilgisayar becerilerini geliştirmek,

       Ofis çalışmalarımızı planlamak

       Toplantı organizasyonu yapabilmek

       Telefonla iletişim becerilerimizi geliştirmek

       Kişisel imaj becerilerini geliştirmek,

       Diksiyon, hitabet ve sunum becerilerimizi geliştirmek

 

Program İşleyişi                       :  

 

Interaktif bir eğitim metodolojisi izlenerek; anlatım, soru-cevap, rol oynama, grup çalışmaları, problem çözme teknikleri bu seminerde kullanılacak başlıca araçlardır. Uygulama çalışmalarının video kayıtlarının alınması ve izlenerek değerlendirilmesi ile katılımcılar bilgilerini davranışlara ne kadar yansıtabildiklerini değerlendireceklerdir.  

 

 

Program Yürütücüsü          : Tuğrul Kapucuoğlu,

Eğitmenler                      : Tuğrul Kapucuoğlu, Dilek Uçay, Turgay Uçay, A.Veyis Ateş, Banu Yüm

Program Koordinatörü       : Erdinç Arıcı

Eğitim Tarihleri                    : 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 Nisan 2008 /5 Gün

Eğitim Saatleri                     : 09.30 – 17.30 – 40 Saat

Eğitim Yeri                           : Tiem Eğitim Merkezi / Ortaköy Princess Otel / The Plaza Otel

Katılım Ücreti                         : 1.500,- YTL + KDV

Ödeme Alternatifleri           : Katılım ücretleri YTL dir. Tüm ücretler 1 kişi için geçerlidir. Ücretlere KDV dahil değildir.

 

 

Katılımcı Sayısı

Mart

1 – 5 Nisan

6 – 9 Nisan

10 – 11 Nisan

1 Kişi

1.290

1.350

1.425

1.500

2–6 Kişi

1.240

1.300

1.370

1.440

6–10 Kişi

1.200

1.250

1.325

1.400

10+ Kişi

1.150

1.200

1.300

1.350

Kredi Kartı

Tek Çekim (Tüm kredi kartları geçerlidir)

Taksit (Finans Bank kredi kartı geçerlidir )

 

1.500

375 x 4

 

 

 

Profesyonel Yönetici Asistanı Yetiştirme

Sertifika Programı Uygulamalı

 

Program İçeriği       :

 

1.Program 14 – 15 Nisan 2008 Tuğrul Kapucuoğlu

 

OFİS PROGRAMLARI

       Microsoft Office Excel

       Microsoft Office Word

       Microsoft Office Outlook

       Microsoft Office PowerPoint

       Microsoft Office Publisher

 

2. Program 16 – 17 Nisan 2008 Dilek Uçay / 3. Program 18 Nisan 2008  – Turgay Uçay

 

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, OFİS YÖNETİMİ VE PROFESYONEL İMAJ

       Yönetici Asistanı Kimdir?

       İşbaşında Duygusal Zekâyı Kullanma

       Büro Düzeni

       Ofis Yönetimi İşlemleri

       İş Yazıları

       Dosyalama Stratejileri

       5 S Belge Yönetimi

       Dosyalama ve Arşivleme

       Zaman Yönetimi

 

       Telefonda Profesyonel Etkinlik

       Profesyonel İmaj Oluşturma

        "Yöneticiye Mektup"

       Genel Değerlendirme – Sonuçlar

 

4.Program 19 Nisan 2008 Banu Yüm – A.Veyis Ateş

 

ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYON

       Harf Çalışması

       Kelime Çalışması

       Ses-Nefes Çalışması

       Konuşma/Dinleme

       Konuşma hazırlığı/Metin yazma

       Konuşma pratikleri

       Etkin Sunuş ve İletişim

       Güzel konuşmamızı en iyi sunmanın yolu

       Güzel konuşmada Beden Dilinin Yeri ve Önemi

       Drama Çalışması

       Video Çekimi

       Genel Değerlendirme

 

 

 

 

 

 

Lojistik Yöneticisi Hazırlama ve 

Lojistik Elemanı Yetiştirme Sertifika Programı

 

Programın Amacı:

 

Şirketlerin başarılı olarak faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri, başarılı olarak planlama yapabilmelerindedir. Lojistik konusunun temeli malzeme yönetimi ve işlerin planlanması ve süreçlerin yönetilmesi olduğundan, bu konuda çalışanların ve yöneticilerin bu konulardan haberdar olmaları esastır. Bu nedenle işletmesini iyi tanıyan, ticari faaliyetleri koordine edebilen ve dengelemeyi esas alan personel yetiştirmek hedeflenmiştir. Bu program, planlama elemanları, üst düzey yönetici adayları, özellikle KOBİ'lerde Satın Alma personeli ve yöneticilerini ilgilendirmektedir.

 

Programın Hedefi:

 

       Profesyonel Planlamacı olarak hedefli ve sonuç odaklı çalışmayı kavramak ilk hedefimizdir.

       Bunun yanında, Planlama aksaklıklarından kaynaklanan sorunları en alt düzeye indirgeyerek takım performansını ve iş kalitesini arttırmak.

       İşletme Kültürü ve özelliklerine göre işletmenin çalışmasını biçimlendirme pratiği kazanmak,

       Dışsal etkenlerin zamanında farkına varmak,

       Zaman yönetimi konusunda bilinçlenmek,

       Tüm planlamaları süreçlere doğru şekilde aktararak hatasız iş emirleri hazırlamak,

       Alternatif plan hazırlama pratiği hazırlamaya alışmak,

       Malzeme Tedarik Yönetimini Stın Alma dahil olmak üzere kavramak,

       Lojistik Yönetiminde başarıyı sağlamak için Sıfır Hatalı Depo Yönetiminin temel bir konu olduğunu kavramak,

       Planlamada elektronik ve yazılım olanaklarını tanımak,

       Planlamanın, işletmede uzanabildiği sınırları görmek.

       Verimlilik esasına göre işletmenin çalışmasını sağlamak ve performans değerlendirmeyi planlamaya yerleştirmek.

 

Program İşleyişi                       :  

 

İnteraktif, uygulamalı örnek vakaların işlendiği ve tamamen katılımcıların soru ve cevapları ile  eğitimin işlendiği, adım adım konuların irdelendiği bir eğitim. Eğitim sonunda isteyen katılımcıların katılacağı " neler öğrendim " amaçlı bir soru – cevap testi uygulaması yapılacaktır.

 

Program Yürütücüsü          : Metin Çavuşlar

Eğitmenler                      : Metin Çavuşlar, Cengiz Özcan

Program Koordinatörü       : Tuğrul Kapucuoğlu

Eğitim Tarihleri 1.Program: 15 – 16 – 22 – 23 – 29 - 30 Nisan, 06 -07 Mayıs 2008 / 8 Gün

Eğitim Saatleri                     : 09.30 – 17.30 – 64 Saat

Eğitim Tarihleri 2.Program: 15–16–22–23–29-30 Nisan, 06-07-08-09-(10–11 tam gün) Mayıs 2008 / 12 Gün

Eğitim Saatleri                     : 19.00 – 23.00 – 56 Saat

Eğitim Yeri                           : Tiem Eğitim Merkezi / Ortaköy Princess Otel / The Plaza Otel

Katılım Ücreti                         : 1.500,- YTL + KDV

Ödeme Alternatifleri           : Katılım ücretleri YTL dir. Tüm ücretler 1 kişi için geçerlidir. Ücretlere KDV dahil değildir.

 

 

Katılımcı Sayısı

Mart

1 – 5 Nisan

6 – 9 Nisan

10 – 11 Nisan

1 Kişi

1.290

1.350

1.425

1.500

2–6 Kişi

1.240

1.300

1.370

1.440

6–10 Kişi

1.200

1.250

1.325

1.400

10+ Kişi

1.150

1.200

1.300

1.350

Kredi Kartı

Tek Çekim (Tüm kredi kartları geçerlidir)

Taksit (Finans Bank kredi kartı geçerlidir )

span style="font-size: 10pt; font-family:

Yorumlar