Gizlilik Politikası

 

Bloggum has prepared this confidentiality agreement as a proof of the respect it has for the privacy of Internet users and its commitment to professional principles.

 

Information Received from Users
Bloggum services record the IP Addresses of the users connecting to the system on the basis of the connection date, time and the address and/or pages requested from the system in the website records. This information is key information for both system security and solving possible user problems and is not related to user personal information.

Our users who are members of the system provide us with their e-mail address and demographic information at the level they want.

The user's contact information allows us to reach the user when necessary. Confirmation of the MEMBERSHIP and approval of the information changes related to the MEMBERSHIP are realized through the messages sent by e-mail. Bloggum sends e-mail messages to its MEMBERS when necessary, provided that they do not exceed the limits determined by the user specification. This includes sponsorship deals.

Bloggum MEMBERS are regularly sent a newsletter via e-mail. MEMBER can unsubscribe from this newsletter. However, in this case, the user is responsible for not being able to follow the system and usage specifications and/or similar agreements to be notified via the newsletter. Even if the service is closed due to inability to access the information in the newsletter, no responsibility will be accepted.

 

Security
Bloggum systems have taken care to take the necessary precautions for security. All user accounts are password protected.

Our users accept with the terms of keeping their passwords confidential. If the password is forgotten, the password will be sent to the user's e-mail address. For security reasons; Passwords are never reported to the user, except for the e-mail address.

 

Withdrawal of User Information
If the user deletes his active account from the control center, the user can close his account. In this case, all user information will be deleted from our systems.

 

Change
Our users can change the information about themselves and/or the forwarding services they use at any time. This information will be corrected immediately.

Our users are aware that by accepting the usage agreement, providing misleading information about themselves will be the reason for the termination of the service.

Bloggum MAY WORK WITH THIRD PARTY COMPANIES AND/OR COMPANIES THAT POST ADVERTISEMENTS ON THE WEBSITE AND/OR REFERRING ADDRESSES. NO AGREEMENT WILL BE MADE WITH ITEMS THAT MAY BE OUT OF Bloggum's PRIVACY POLICY. EVEN IN THE EVENT OF SIGNING ANY SUCH AGREEMENT, IT WILL BE DELIVERED TO THESE USERS THROUGH THE NEWSLETTER AND THIS CONFIDENTIALITY DOCUMENT WILL BE MODIFIED AND REPORTED TO THE PUBLIC.

 

Your comments
Bloggum respects the privacy of its users. Also, all your ideas are valuable to us. If you have any criticism, complaint and/or suggestion regarding this privacy document, directly or indirectly, please let us know.

 

 

 

TR

Bloggum bu gizlilik anlaşmasını Internet kullanıcılarının özel hayatlarına duyduğu saygının ve mesleki prensiplerine olan bağlılığının bir kanıtı olarak hazırlamıştır.

 

Kullanıcılardan Alınan Bilgiler
Bloggum servisleri, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP Adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarih, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir.

Sisteme bize ÜYE olan kullanıcılarımız e-mail adresi ve istedikleri düzeyde demografik bilgi sunmaktadırlar.

Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşmamızı sağlar. ÜYEliğin onaylanması, ve ÜYElikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. Bloggum, kullanıcı şartnamesiyle tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, ÜYElerine gerekli olduğu zaman e-mail ile mesaj gönderir. Buna sponsorluk anlaşmaları dahildir.

Bloggum ÜYElerine düzenli olarak e-mail yoluyla bir haber bülteni gönderilir. ÜYE bu haber bülteni ÜYEliğinden çıkabilir. Ancak bu durumda haber bülteni yoluyla bildirilecek olan sistemle ve kullanma şartnamesi ve/veya benzeri anlaşmaları takip edememesinden kaynaklanacak sorumluluk kullanıcıya aittir. Haber bültenindeki bilgilere ulaşılamaması yüzünden servisin kapanması durumunda dahi sorumluluk kabul edilmeyecektir.

 

Güvenlik
Bloggum sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır.

Kullanıcılarımız şifrelerini gizli tutmayı kullanma şartnamesi ile kabul ederler. Şifrenin unutulması durumunda kullanıcının e-mail adresine şifresi gönderilecektir. Güvenlik sebepleri ile; e-mail adresi dışında şifreler asla kullanıcı tarafına bildirilmez.

 

Kullanıcı Bilgilerinin İptal Edilmesi
Kullanıcı aktif olan hesabını kontrol merkezinden sildiği takdirde, kullanıcı hesabını kapatabilir. Bu durumda, kullanıcıya ait bütün bilgiler sistemlerimizden silinecektir.

 

Değişiklik
Kullanıcılarımız istedikleri zaman kendileriyle ve/veya kullanmakta oldukları yönlendirme servisleri ile ilgili bilgilerde değişiklik yapabilirler. Bu bilgiler derhal düzeltilecektir.

Kullanıcılarımız kullanma sözleşmesini kabul ederek, kendileri hakkında yanıltıcı bilgi vermenin servisin sona erdirilme sebebi olacağının bilincindedir.

Bloggum WEB SİTESİ VE/VEYA YÖNLENDİRME ADRESLERİ ÜZERİNDE REKLAM YAYINLAYAN ÜÇÜNCÜ PARTİ ŞİRKET VE/VEYA ŞİRKETLERLE ÇALIŞABİLİR. Bloggum GİZLİLİK ANLAYIŞI DIŞINDA OLABİLECEK MADDELER İÇEREN BİR ANLAŞMA YAPILMAYACAKTIR. BÖYLE BİR ANLAŞMA YAPILMASI DURUMUNDA BİLE BU KULLANICILARA HABER BÜLTENİ ARACILIĞIYLA İLETİLECEK VE İŞBU GİZLİLİK ANLAYIŞI DÖKÜMANI GEREKTİĞİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLEREK HALKA BİLDİRİLECEKTİR.

 

Yorumlarınız
Bloggum kullanıcılarının özel hayatlarına saygılıdır. Ayrıca, her türlü fikirleriniz bizim için değerlidir. Eğer bu gizlilik belgesi ile dolaylı ya da dolaysız olarak ilgili eleştiri, şikayet ve/veya önerileriniz varsa lütfen bize bildiriniz.