Kullanım Şartları

 

Bloggum.com is a service that can be used to make blog pages. This service has been offered since February 2007 and is offered free of charge.

Bloggum.com members are prohibited from uploading, posting and SPAMing any illegal content, offensive texts, images, audio files and similar information to other people and institutions. Bloggum.com may stop publishing such content as needed.

Apart from this, Bloggum.com management has the right to terminate the blog service it provides to any member or members, temporarily or permanently, partially or completely, without any penalty. Bloggum.com management can delete, edit or disable access to any member's posts and/or comments when necessary.

Members other than the administration cannot remove the toolbar at the top of Bloggum pages, which provides Bloggum promotion and transition between pages.

Authors are responsible for all articles and comments, and Bloggum is not responsible for blog content.

Bloggum is not a referral service. Blogs cannot be redirected to another address.

The bloggum.com agreement is located at. The text linking to the agreement is in the bottom imprint of all www.Bloggum.com pages. This agreement may be updated by Bloggum from time to time. Bloggum member is deemed to have accepted the updated contract clauses each time he logs into www.bloggum.com and the control panel. If the Bloggum member does not find the updated contract terms appropriate, he/she can stop using Bloggum.com at any time.

Member pages published on Bloggum.com may contain promotional or advertising images, texts or links in various formats. Bloggum may or may not implement advertisements for any member or member groups it wishes.

 

 

 

 

TR


Bloggum.com, blog sayfaları yapmak için kullanılabilecek bir servistir. Bu servis 2007 yılı Şubat ayından itibaren sunulmaya başlanmıştır ve ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Bloggum.com üyelerinin, yasal olmayan her türlü içerik, başka kişi ve kurumları rencide edici yazı, görüntü, ses dosyaları ve benzeri bilgileri Bloggum sayfalarına yüklemeleri, yayımlamaları ve SPAM yapmaları yasaktır. Bu tür içerik yayınlayan blogların yayını Bloggum.com tarafından gerek duyulduğu anda durdurulabilir.

Bunun dışında, Bloggum.com yönetimi, herhangi bir cezai gerekçe olmaksızın, dilediği üyeye veya üyelerine vermekte olduğu blog hizmetini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen sona erdirme hakkına sahiptir. Bloggum.com yönetimi, gerekli durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını silebilir, düzenleyebilir veya erişime kapatabilir.

Bloggum sayfalarının en üst kısmında bulunan, Bloggum tanıtımını ve sayfalar arası geçişi sağlayan araç çubuğunu, yönetim dışındaki üyelerimiz kaldıramaz.

Tüm yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumlu olup, Bloggum blog içeriklerinden sorumlu değildir.

Bloggum bir yönlendirme servisi değildir. Bloglar başka bir adrese yönlendirilemez.

Bloggum.com sözleşmesi adresinde yer alır. Sözleşmeye bağlantı sağlayan metin, tüm www.Bloggum.com sayfalarında en alttaki künyede yer alır. İşbu sözleşme, zaman içinde Bloggum tarafından güncellenebilir. Bloggum üyesi, www.bloggum.com ve kontrol paneline her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır. Bloggum üyesi güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmaması halinde dilediği zaman Bloggum.com'u kullanmaktan vazgeçebilir.

Bloggum.com'da yayımlanan üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yer alabilir. Bloggum dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.